DMDI

Misi

Menyelaraskan program-program pertemuan / seminar “lokakarya” / konvensyen di lokasi –lokasi berlainan serta memantau program-program pembangunan umat Melayu-Islam seluruh dunia
2. Merumuskan dasar-dasar hubungan umat Melayu-Islam sedunia bagi memudahkan kerjasama dalam pelbagai bidang terutamanya aspek Ekonomi, Sosio-Budaya, Belia, Wanita dan Pendidikan
3.Mewujudkan mekanisme yang membolehkan bantuan serta perkhidmatan digembleng bagi manfaat masyarakat Melayu-Islam yang kurang mampu dan memerlukan
4. Menjadi badan bebas yang mempromosi kesatuan dan perpaduan di antara umat Melayu-Islam sedunia di samping menggalakkan kerjasama di antara umat Melayu-Islam dengan bangsa-bangsa lain di dunia

Translate »