DMDI

Mekanisma Perancangan dan Perlaksanaan

 

 1.         Sejak tahun 2000, sebanyak 10 Konvensyen telah diadakan di Melaka dan berbagai-bagai program seminar, pertemuan, bengkel dan lokakarya telah diadakan di luar Melaka dan luar Malaysia.  Pada kesemuanya, isu-isu jatidiri serta kesatuan Melayu-Islam telah dibahas serta dibincangkan serta diimplementasikan.  Selepas Konvensyen DMDI pada 2001, DMDI telah menubuhkan 13 Biro DMDI yang bertanggungjawab merumus, melaksana serta memantau program-program pembangunan masyarakat Melayu-Islam sedunia.
 1.           Aktiviti digerakkan oleh biro-biro dan DMDI luar negara.  Biro-biro DMDI tersebut ialah;
 • Biro Belia
 • Biro Wanita
 • Biro Dakwah
 • Biro Ekonomi
 • Biro Pelancongan
 • Biro Pusat Sumber
 • Biro Sosio Budaya
 • Biro Sains, Teknologi dan Inovasi
 • Biro Pendidikan
 • Biro Sukan
 • Biro Teknologi Maklumat & Inovasi
 • Biro Industri Halal Hub
 • Biro Kesihatan dan Kebajikan
 1.           Biro-biro tersebut dipengerusikan oleh Ketua Jabatan / Agensi dan bergerak melalui Jabatan / Agensi masing-masing. Pengerusi, biro dan Jabatan / Agensi yang terlibat adalah seperti berikut;
 •     YAB Datuk Seri Ir Hj Idris bin Hj Haron, Biro Belia
 • Ketua Menteri Melaka

 •    Y.B Datuk Latipah binti Omar, Biro Wanita
  Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Melaka
 •    YB Datuk Hjh Mas Ermieyati Bt Samsudin

  Ahli Dewan Undangan Negeri Masjid Tanah

 •     YBhg Prof Dr Hj Mohd Taib Bin Hj Dorah, Biro Pendidikan
  Naib Canselor Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka (KUIM)
 •     Prof Datuk Dr Abd Latif Abu Bakar, Biro Sosio Budaya
  Institut Seni Malaysia Melaka
 •     YBhg Prof. Madya Datuk Abu Bakar Md Diah , Biro Sains, Teknologi & Inovasi
  Timbalan Menteri Sains Teknologi & Inovasi
 •     En. Abdul Kadir bin Md Idris
  Bahagian Promosi Pelancongan, JKM
 •     En. Mohd Yusof bin Abu Bakar, Biro Dakwah
  Majlis Agama Islam Melaka
 •     YBhg Datuk Roslan Ibrahim, Biro Ekonomi
  Unit Perancang Ekonomi Negeri Melaka
 •     YBhg Datuk Saroni Judi, Biro Sukan
  Kolej Yayasan Melaka
 •   Datuk Radhuana Bt Salleh, Biro Kebajikan dan Kesihatan DMDII
  Ketua Pegawai Eksekutif PUTRA Specialist Hospital
 •     Dr Mohd Aluwi Bin Sari, Biro Pusat Sumber DMDI
  Ketua Ketua Eksekutif Kolej Antarabangsa Sains Dan Teknologi Melaka (MiCosT)
 1.           Konvensyen tahunan diadakan bagi mengkaji pelaksanaan kemajuan resolusi-resolusi sepanjang tahun serta menganalisa isu-isu terkini berkaitan pembangunan Melayu-Islam di seluruh dunia, khasnya di kalangan negara-negara anggota DMDI.
 2.           Ia berperanan merancang konvensyen / seminar “lokakarya” / pertemuan akan datang di samping menyelaraskan kesemua program yang telah dirancang oleh Biro-biro pada konvensyen / seminar “lokakarya” / pertemuan yang lepas.
 3.          Sebuah Jawatankuasa Majlis Tertinggi (Supreme Council) DMDI juga telah ditubuhkan dan dianggotai oleh kesemua Pengerusi DMDI negara dan propinsi di Indonesia. Pengerusinya ialah Presiden DMDI. Majlis ini berperanan merumus dasar-dasar pelaksanaan serta pemantauan projek-projek pembangunan DMDI.
Translate »