DMDI

Aktiviti Akan Datang

Pengubahsuaian bagi Bangunan TNB lama -TENDER TERBUKA

Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) daripada CIDB, berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja…

Translate »